دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
تماس با ما

تماس با ما

دکتر عادل حقیقی ، متخصص پاتولوژی (DVM – Ph.D)

استادیار گروه پاتولوژی ، بخش آسیب شناسی

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و تحقیقات تهران1389

عضو انجمن علمی آسیب شناسی ایران1390

عضو انجمن علمی پزوهشگران و محققان Live DNA 

عضو بانک جهانی ژن NCBI  تحقیقات و ثبت ژنوم

عضوانجمن تحقیقات طب سنتی ایران،دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع آموزشی گیاهان سبز ایران زیر نظر سازمان فنی حرفه ای کشور

 

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونيکي:
 
ارسال فایل:

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
 

عادل حقیقی خیابانیان

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^